معاون جدید پژوهشی دانشگاه گیلان منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طی حکمی از سوی دکتر احمد رضی سرپرست دانشگاه گیلان،دکتر سید ضیاالدین میرحسینی عضو هیأت علمی دانشکده علوم کشاورزی به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طی حکمی از سوی دکتر احمد رضی سرپرست دانشگاه گیلان، دکتر29674t سید ضیاالدین میرحسینی عضو هیأت علمی دانشکده علوم کشاورزی به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب شد.

دکتر ضیاالدین میرحسینی دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه گیلان است و کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم دامی از دانشگاه گیلان ۱۳۶۲-۱۳۶۴ و دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۶۶-۱۳۶۹ اخذ کرده است و دانش آموخته دکتری علوم دامی – گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد از دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۶۹-۱۳۷۷ است.

رئیس دانشکده منابع طبیعی پردیس صومعه سرا، معاون پژوهشی جهاددانشگاهی، مسئول گروه پژوهشی کرم ابریشم دانشگاه گیلان، سرپرست مرکز ملی تحقیقات کرم ابریشم ایران، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، مسئول پیگیری و راه اندازی پژوهشکده بیوتکنولوژی در شمال کشور، عضو کمیته فنی مرکز ملی تحقیقات کرم ابریشم ایران ۱۳۸۱ تاکنون، عضو هیئت تحریریه نشریه “پژوهشنامه کشاورزی” ۱۳۸۶ تاکنون، عضو هیئت تحریریه نشریه ” ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک” ۱۳۹۰ تاکنون، سردبیر نشریه ” Iranian Journal of Applied Animal Science ” سال ۱۳۸۹ تاکنون و مدیر گروه علوم دامی دانشگاه گیلان ۱۳۹۰ تاکنون بخشی از مسئولیت های دکتر میرحسینی است.

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان بیش از ده ها مقاله در مجلات داخلی و خارجی دارد و علاوه بر تدریس در دانشگاه ها در پروژه های تحقیقاتی بسیار زیادی همکاری و مدیریت داشته که عناوین چند پروژه تحقیقاتی در ۵سال گذشته وی عبارتند از:

۱ – تعیین شاخص انتخاب شش لاین تجاری کرم ابریشم ایران

۲- بررسی مقاومت لاین های تجاری کرم ابریشم ایران به دما و رطوبت

۳- بررسی تنوع ژنتیکی کرم ابریشم ایران با استفاده از نشانگرهای AFLP

۴ – بررسی خصوصیات کمی و کیفی گروه های بومی کرم ابریشم ایران

۵ – مکان یابی ژنهای کنترل کننده درصد قشر پیله درکرم ابریشم (QTL)

۶- Characterization of small ruminant genetic resources in Asia

تالیف و ترجمه کتابهای :

بیوتکنولوژی، سلسله درس‌های آزمایشگاهی (۱۳۸۶)، تالیف جفری.ام.بکر، گای.ا.کالدول، او.ان.زاچگو، ترجمه سید ضیاءالدین میرحسینی، علیرضا صیداوی. انتشارات حق شناس

روش های پایه در همسانه سازی (۱۳۸۷) تالیف والدیس برزینس، ترجمه: سید ضیاءالدین میرحسینی، علیرضا صیداوی و بهزاد قرهیاضی. انتشارات دانشگاه گیلان.

ژنتیک جمعیت. اصول بنیادی (تجدید چاپ) ۱۳۸۸ تالیف دونالد پی دولتیل، ترجمه: سید ضیاءالدین میرحسینی،علیرضا صیداوی. انتشارات دانشگاه گیلان.

انتقال ژن و همسانه سازی در حیوانات (۱۳۸۹). تالیف لوئیس ماری هودبین، ترجمه علیرضا صیداوی، سید ضیاءالدین میرحسینی و رضا پور سیفی. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

ذخایر ژنتیکی حیوانات اهلی(۱۳۸۹). تالیف کور اولدنبروک، ترجمه شهاب الدین قره ویسی، مرتضی صالحی نژاد، نجمه نجفی، سید ضیاءالدین میرحسینی و علیرضا صیداوی. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

راهنمای جامع ذخایر کرم ابریشم ایران (۱۳۹۰)، تالیف سید ضیاءالدین میرحسینی و علیرضا صیداوی. انتشارات دانشگاه گیلان

در کارنامه علمی دکتر میرحسینی است.

مراسم معارفه دکتر میرحسینی به عنوان معاون پژوهشی دانشگاه گیلان امروز ۱۲ اسفند ماه تا دقایقی دیگر در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار می شود و از زحمات دکتر علیرضا صدرممتاز در طی تصدی این معاونت تشکر و قدردانی خواهد شد./ایسنا

Share