مدیر اتاق فکر دانشگاه های علوم پزشکی کشور منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در راستای تشکیل اتاق فکر و هم اندیشی مدیران فنی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ، طی حکمی از سوی مهندس امیر ساکی , مدیرفنی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بعنوان مدیر اتاق فکر دانشگاه های علوم پزشکی کشور معرفی شد.

mir-ghorbaniبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در راستای تشکیل اتاق فکر و هم اندیشی مدیران فنی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ، طی حکمی از سوی مهندس امیر ساکی سرپرست دفتر توسعه منابع فیزیکی و امورعمرانی وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی، مهندس سید ابوطالب میرقربانی بعنوان مدیر کارگروه آموزش اتاق فکر و هم اندیشی مدیران فنی دانشگاههای علوم پزشکی کشور منصوب شد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای مهندس میرقربانی

مدیرفنی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سلام علیکم

احتراما نظر به تشکیل اتاق فکر و هم اندیشی مدیران فنی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و با عنایت به تجربه و شایستگی حضرتعالی ، به موجب این حکم به عنوان: مدیر ” کارگروه آموزش” اتاق فکر و هم اندیشی مدیران فنی دانشگاههای علوم پزشکی منصوب می شوید.

از جنابعالی انتظار داریم با بهره گیری از دانش ومهارت مدیران و پرسنل دفاتر فنی دانشگاهها، نهایت تلاش خود را در جهت پیشبرد اهداف اتاق به کار بندید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و تلاش و کوشش مضاعف،درانجام شایسته وظایف و تحقق اهداف اتاق،موفق و سرافراز باشید.

Share