مدیریت علمی در پروژه های عمرانی مد نظر قرار گیرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یازدهمین جلسه شورای معاونین عمرانی واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاههای آزاد اسلامی استان گیلان، با حضور معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و معاونین عمرانی واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، در سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  یازدهمین جلسه شورای معاونین عمرانی واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاههای آزاد اسلامی استان گیلان، با حضور معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و معاونین عمرانی واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، در سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد.

IMG_3617در این جلسه ابتدا مهندس رضا موسی زاده مقدم، معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ضمن خیر مقدم به حاضرین، گزارش مبسوطی از چگونگی فعالیت های عمرانی این واحد دانشگاهی را ارائه کرد و سپس حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید علی میرابراهیمی، معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، ضمن تشکر ازروسا و معاونین شرکت کننده در این جلسه و تبریک روز تعاون ، با سفارش به همدلی و همبستگی ، از تمام معاونین خواست تا با همدلی و همبستگی در پیشبرد اهداف دانشگاه کوشا باشند .

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با توجه به اولویت های عمرانی منطقه اظهار داشت : اولویت در کارهای عمرانی در واحد ها علاوه بر ساخت کلاسهای آموزشی، مسجد ،ساخت سوله ورزشی وسلف سرویس با رعایت صرفه جویی و با توجه به توان مالی واحد ها در پیش بینی برنامه ها قرار گیرد و واحد هایی که فاقد این امکانات هستند تا پایان برنامه پیش بینی شده، نسبت به انجام امور مربوط و طرح و اجرای پروژه های عمرانی اقدام نمایند .

همچنین دکتر میرابراهیمی گفت : مدیریت علمی وانتخاب مصالح در ساخت و سازها باید به دقت صورت گرفته و در این زمینه ، از نظر کارشناسان دیگر بهره مند شد و سعی شود تا علاوه بر به روز بودن ، از یافته های جدید علمی بهره مند شد و از این یافته ها با توجه به بافت منطقه ای و شرایط آب و هوایی استان ، راهکار های جدیدی را ارائه دهید که این راهکارها باعث پیشرفت اهداف عمرانی منطقه ای خواهد شد .

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، در ادامه اذعان داشت : بخشی از وظایف معاونت های عمرانی ، نظارت بر تعمیر و نگهداری ساختمانها در واحد های دانشگاهی است که باید در حفظ و نگهداری آنها توجه کافی شود .کنترل و نظارت بر حفظ ساختمانها ،باید با نیروهای موجود در واحد ها انجام گرفته که این یکی دیگر از وظایف مهم معاونین عمرانی واحد هاست .

مهندس حسین جاماسبی ، رئیس کمیته عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان نیز در این جلسه ، بیان کرد : حوزه عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، با کمبود نیروی متخصص مواجه بوده و نیاز به این نیروها در واحد ها و مراکز آموزشی منطقه احساس می شود .

وی در خصوص اولویت بندی فضای عمرانی با توجه به وضعیت موجود ، گفت : اولویت بندی ساختمانها و فضای عمرانی بر اساس سرانه وابسته به عمران و دانشجو است و بر اساس این سرانه خوب واحد ها با توجه به بخشنامه ها و آئین نامه ها ،می توان نسبت به اولویت بندی ساخت و ساز ها اقدام کرد .

در پایان معاونین عمرانی حاضر در جلسه، نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.

Share