عکس دیده نشده از دندان پزشکی در جبهه ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  این خبر، از محدود اخباریست که دیدن آن، هزینه دارد، مخاطبین عزیزی که آن را مشاهده می کنند باید هزینه آن را بپردازند. بله، شادی روح شهدای هشت سال جنگ تحمیلی و شهیدان هشت ماه جنگ تحلیلی صلوات ختم کنید. ره به ری/

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  این خبر، از محدود اخباریست که دیدن آن، هزینه دارد، مخاطبین عزیزی که آن را مشاهده می کنند باید هزینه آن را بپردازند.

بله، شادی روح شهدای هشت سال جنگ تحمیلی و شهیدان هشت ماه جنگ تحلیلی صلوات ختم کنید.

Jebhe

ره به ری/

Share