شخصی که محمدعلی کلی را مسلمان کرد+عکس

، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  اسفندماه ۱۳۴۳ هجری شمسی فوریه سال ۱۹۶۵ سالگرد شهادت مردی است که راه خود را از اعماق اشتباهاتی که در آن فرو رفته بود پیدا کرد. مردی که به جرم دزدی، استفاده از مواد مخدر دستگیر شد ولی به‌صورت انسانی جدید از زندان خارج شد.مالکومایکس، مبارز سیاهپوستی است […]

، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا 502703_772 اسفندماه ۱۳۴۳ هجری شمسی فوریه سال ۱۹۶۵ سالگرد شهادت مردی است که راه خود را از اعماق اشتباهاتی که در آن فرو رفته بود پیدا کرد. مردی که به جرم دزدی، استفاده از مواد مخدر دستگیر شد ولی به‌صورت انسانی جدید از زندان خارج شد.مالکومایکس، مبارز سیاهپوستی است که در ایالت اوهامای آمریکا به دنیا آمد. پدرشکشیش مذهبی و از جمله افرادی بود که برای حقوق مدنی سیاهپوستان فعالیت میکرد. در هشت سالگی جسد پدرش را کنار ریل راه آهن پیدا کردند و مادرش بیش ازاین تاب نیاورد و در بیمارستان روانی ها بستری شد.

مالکوم سرانجام روزی که برای فروختن یک ساعت دزدی به جواهرفروشی رفت، به دام پلیس گرفتار شد و به ده سال حبس محکوم شد.

دورانمحکومیت، از مالکوم ایکس انسان دیگری ساخت. او به تدریج با سیاهپوستانمسلمانی آشنا شد که هم‌بندش بودند؛ افرادی از گروه «ملت مسلمان». آنان ازاسلام گفتند و مالکوم شنید، از الله گفتند و مالکوم اندیشید. اتحاد، برادری وبرابری، سه اصل جدایی ناپذیر در دین اسلام بود و تبعیض نژادی در آ ن معنانداشت. آرام آرام دریچه ای به روی مالکوم گشوده شد؛ برتری به پاکی و تقواست،نه به رنگ پوست.

داستانبه اسلام گرویدن محمدعلی در نوع خود جالب توجه است. این ماجرا در502705_540ست اززمانی شروع شد که او با مالکوم ایکس آشنا شد و در جلسات سخنرانی هایش شرکتمی کرد. در همان سال های ۱۹۶۴-۱۹۶۵ بود که او با گروه های مسلمان سیاه پوستآشنا شد و به آنها پیوست.

سفربه سرزمین وحی و زیارت خانه خدا، برگ افتخار دیگری بود که در دفتر زندگیمالکوم ایکس جای گرفت. آن گونه که خودش اشاره کرده، در این سفر روحانی ومقدس با معنای واقعی اتحاد و برابری میان مسلمانان آشنا شد و حقیقت اسلامرا فرا گرفت. مالکوم در مناسک حج دید که هیچ فرقی بین سفید و سیاه و رنگینپوست نیست و همه مسلمانان جهان، از هر طبقه و نژادی که باشند با صلح ودوستی کنار یکدیگر جمع می‌شوند و عالی ترین مراسم مذهبی و اعتقادیِ خویش رابه جای می آورند

مالکومایکس، پس از بازگشت از مناسک حج، نام حاج ملک شبّاز را برای خود برگزید. او با روحی پاک و صیقل داده به محل سکونت خود در آمریکا بازگشت و درصددایجاد تشکیلاتی گسترده برآمد تا به وسیله آن، مسلمانان جهان را با نژادهایگوناگون به همدلی و ظلم ستیزی فراخواند. ولی انحراف موجود در گروه “ملت مسلمان” بزرگترین مانع برسر راه او بود. مالکوم در آستانه راه بود که خانهاش را به آتش کشیدند و چون از این واقعه جان سالم به در برد، یک هفته بعددر ۳۹ سالگی هنگام سخنرانی در سالن بالروم مانهاتان، با شلیک چند گلوله بهزندگی پرفراز و نشیب او پایان دادند. /مشرق

Share