داوری:فرجی دانا با اخراج فرهاد رهبر دستور بر زمین مانده احمدی نژاد را اجرا کرد

به گزارش پابگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عبدالرضا داوری از نزدیکان محمود احمدی نژاد در صفحه فیس بوک خود نوشت:  خوشحالیم و یادمان نرفته است که پس از گذشت یازده ماه از زمان صدور دستور محمود احمدی نژاد درخصوص برکناری فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران که البته توسط کامران دانشجو، وزیر سابق علوم به سقف […]

به گزارش پابگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عبدالرضا داوری از نزدیکان محمود احمدی نژاد در صفحه فیس بوک خود نوشت:

davari خوشحالیم و یادمان نرفته است که پس از گذشت یازده ماه از زمان صدور دستور محمود احمدی نژاد درخصوص برکناری فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران که البته توسط کامران دانشجو، وزیر سابق علوم به سقف کوبیده شده بود ، رضا فرجی دانا نگذاشت تا دستور رییس جمهور قبلی بر زمین بماند و فرهاد رهبر را از ریاست دانشگاه تهران کنار گذاشت. امید داریم رضا فرجی دانا در اولین فرصت، بخش دوم دستور رییس جمهور سابق درباره برکناری بیژن رنجبر از ریاست دانشگاه تربیت مدرس را نیز مورد توجه و اهتمام قرار دهد. از کامران دانشجو که آبی گرم نشد بازهم گلی به جمال رضا فرجی دانا!

Share