تذکر دولت به یک استاندار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا   در پی برگزاری نشست خبری از سوی استاندار هرمزگان و اعلام زمان و برنامه سفر رئیس جمهور یک هفته قبل از انجام سفر، برخی مقامات دولتی به وی در این زمینه تذکر داده اند. در این خصوص شنیده می شود که دولت بنایی بر اعلام موضوع سفر رئیس […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا   در پی برگزاری نشست خبری از سوی استاندار هرمزگان و اعلام زمان و برنامه سفر رئیس جمهور یک هفته قبل از انجام سفر، برخی مقامات دولتی به وی در این زمینه تذکر داده اند.

IMG17191372

در این خصوص شنیده می شود که دولت بنایی بر اعلام موضوع سفر رئیس جمهور و اعضای دولت از سوی استاندار آن هم در یک نشست خبری را نداشته و بر همین اساس به استاندار به دلیل اعلام این خبر تذکر داده اند.

مسئولان هماهنگ کننده سفر در نظر داشته اند تا خبر دومین سفر استانی رئیس جمهور و برخی اعضای دولت را به مقصد هرمزگان از طریق چند خبرگزاری رسمی کشور و در هفته جاری به اطلاع عموم مردم برسانند.

گفته می شود، تلاش دولت برای عدم تبلیغاتی جلوه یافتن سفرهای رئیس جمهور دلیل بی میلی به اطلاع رسانی پیش از موعد در خصوص سفرهای استانی است.

مهر/

Share