باید به داشته ها و منابع موجود توجه کنیم

به گزارش پابگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید به پتانسیل های موجود توجه کرد، در این صورت تحریم ها هم بر علیه کشور بی اثر خواهند شد.

به گزارش پابگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید به پتانسیل های موجود توجه کرد، در این صورت تحریم ها هم بر علیه کشور بی اثر خواهند شد.

jafarzadeغلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در گذشته بارها به انواع مختلف به اقتصاد مقاومتی اشاره داشتند، اما نخستین بار در دانشگاه کرمان نام اقتصاد مقاوتی را بر زبان آوردند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست، بلکه برگرفته از یک اقتصاد اسلامی است که می تواند در برابر مجموعه اقتصادی غرب که به طرف کشور هجمه آورده مقاومت کند که نمونه آن نظام بانکداری بوده که هنوز بعد از ۳۵ سال، مورد اعتراض است و مردم آن را بانکداری اسلامی نمی دانند.

وی ادامه داد: اگر به اقتصاد مقاومتی توجه کامل می شد هیچگاه تحریم فشاری را به ما وارد نمی کرد، یا آثار حداقلی داشت، اما چون نگاه مسئولان همیشه به بیرون بوده و توجهی به توان و پتانسیل داخلی نداشته اند نتیجه آن شرایط موجود اقتصادی و وابستگی به برخی کشورها است.

وی تصریح کرد: نگاه به خود کردن و استوار بودن بر داشته ها، تعریف ساده ای از اقتصاد مقاومتی است، ما اکنون از تمام ظرفیتهای کشور استفاده نمی کنیم، در صورتی که کشور ایران سرشار از پتانسیل های انسانی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس به کشور تایوان اشاره کرد واظهار داشت: این کشور ۲۳ میلیون جمعیت داشته و تنها دارایی آنها صخره و موج است، بدون آنکه منابع زیر زمینی و قابل فروش داشته باشند، اما با این حال چهارمین منابع مالی دنیا را در اختیار دارند، به نحوی که تنها بر منابع انسانی سرمایه گذاری می کنند، در صورتی که ما توجهی چندانی به منابع انسانی و داشته های خود نداریم.

وی بیان داشت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید بازنگری درونی انجام دهیم و نقشه و راهبرد آن باید اقتصاد مقاومتی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری باشد، چون ایشان مسیر را نشان داده اند و ما باید آن را اجرا کنیم.

جعفر زاده ایمن آبادی در پاسخ به این سوال که آیا در بودجه سال ۹۳ به اقتصاد مقاومتی توجه شده یا خیر اظهار داشت: یکی از شاخص ها برای آن که متوجه شویم به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت می کنیم یا خیر، میزان وابستگی به نفت است، کاهش این وابستگی ما زمانی که در حدود ۶۰ درصد بوده یعنی آن طور که باید به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت نکرده ایم، لذا تنها راهکار سرعت دادن به حرکت و توجه به پتاسنیل های موجود است.

نماینده مردم رشت در مجلس ،گفت: باید نگاه خود را به بودجه ریزی تغییر دهیم، چرا که این شیوه بودجه نویسی کشور را به سمت خود کفایی و تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت نمی دهد، باید توجه داشت که از تمام ظرفیتها و پتانسیل های موجود در تمام بخشها استفاده کنیم، در صورتی که تمام نگاه ما به بیرون بوده و این موضوعی است که رهبری نیز از آن انتقاد کرده اند.خانه ملت

Share