بانوی نارنجی اوکراین قبل و بعد از زندان+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تصویر تیموشنکو نخست وزیر سابق اکوراین و رهبر مخالفان را قبل و بعد از زندان مشاهده یم کنید. با عزل رئیس جمهور اوکراین توسط پارلمان ۲۵ مه تاریخ جدید برگزاری انتخابات در این کشور است.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تصویر تیموشنکو نخست وزیر سابق اکوراین و رهبر مخالفان را قبل و بعد از زندان مشاهده یم کنید.
با عزل رئیس جمهور اوکراین توسط پارلمان ۲۵ مه تاریخ جدید برگزاری انتخابات در این کشور است.

قبل از زندان

قبل از زندان

بعد از زندان

بعد از زندان

 

335585_389

Share