انتصاب سرپرست جدید مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طی حکمی از طرف سرپرست دانشگاه گیلان،آقای دکتر سعید کتابچی عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی به عنوان سرپرست مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان منصوب شد. شایان ذکر است دکتر کتابچی دانشیار گروه ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طی حکمی از طرف سرپرست دانشگاه گیلان،آقای دکتر سعید کتابچی عضو هی76435725ات علمی دانشکده علوم ریاضی به عنوان سرپرست مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان منصوب شد.

شایان ذکر است دکتر کتابچی دانشیار گروه ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی می باشد.

Share