افزایش نرخ مصالح ساختمانی/ مسکن در انتظار گرانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بر اکثر بخش های اقتصادی اثرگذار خواهد بود، گفت: هدفمند شدن یارانه ها به خصوص در حوزه حمل و نقل و حاملهای انرژی موضوعی است که بر اکثر بخش های اقتصادی اثر گذار است و هزینه ها را به نوعی افزایش خواهد داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بر اکثر بخش های اقتصادی اثرگذار خواهد بود، گفت: هدفمند شدن یارانه ها به خصوص در حوزه حمل و نقل و حاملهای انرژی موضوعی است که بر اکثر بخش های اقتصادی اثر گذار است و هزینه ها را به نوعی افزایش خواهد داد.hashemi

سید مهدی هاشمی، در خصوص آثار اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها بر حوزه مسکن، افزود:  با توجه به اینکه اجرای این طرح بر بخش های مختلف اقتصادی تاثیر می گذارد، حوزه مسکن هم از این قائده مستثنی نیست و  در بحث تامین مصالح تاثیراتی خواهد داشت و ما یک افزایش حداقلی را خواهیم داشت.

نماینده  مردم  تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تاثیرات هدفمند سازی یارانه ها بر سایر بخش های اقتصادی باید دقیقا آنالیز و بررسی شود، تصریح کرد: با انجام بررسی های لازم در خصوص آثار هدفمند کردن یارانه ها بر بخش های دیگر اقتصادی همچون حوزه مسکن  می توان به صورت قطعی اظهارنظر کرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  به نظر می رسد در صورت اجرای دقیق مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها تکلیف اوضاع اقتصادی روشن تر شود، افزود: اگر مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها به صورت  دقیق اجرا شود،  شرایط  اقتصادی سریعتر روبه ثبات خواهد رفت.

هاشمی تاکید کرد: تا زمانی که بحث یارانه ها تعیین تکلیف نشود ، همواره ممکن است،  یک تورم انتزاعی را در پیش داشته باشیم و نگرانی از عدم ثبات ادامه پیدا کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار  مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بر حوزه مسکن، یادآور شد: این ارتباط  باید بررسی شود اما به هر حال بعد از اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها ما با افزایش قیمت در حوزه مسکن هم از لحاظ مصالح و هم نرخ خرید و فروش روبه رو خواهیم شد./خانه ملت

 

Share