اعضای بدن یک بسیجی به بیماران جان دوباره بخشید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مرحوم «احمد جوادی» از یادگاران دوران دفاع مقدس و از اعضای فعال بسیج موزه نیاوران بود که چندی پیش در اثر عارضه سکته قلبی دچار مرگ مغزی شد. خانواده این کارمند شایسته سازمان میراث فرهنگی، در حرکتی شایسته و قابل تقدیر اعضاء بدن وی را به نیازمندان عضو، اهدا […]

ehdaبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مرحوم «احمد جوادی» از یادگاران دوران دفاع مقدس و از اعضای فعال بسیج موزه نیاوران بود که چندی پیش در اثر عارضه سکته قلبی دچار مرگ مغزی شد.

خانواده این کارمند شایسته سازمان میراث فرهنگی، در حرکتی شایسته و قابل تقدیر اعضاء بدن وی را به نیازمندان عضو، اهدا کرده و به آنان جانی دوباره بخشیدند./دانا

Share