اعدام یک قاچاقچی مواد مخدر و اجرای حکم قصاص یک قاتل

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سوداگر مرگ به اسم (م.ب) فرزند محمدنقی دارای سوابق مباشرت در حمل هشتصد گرم هروئین به اعدام محکوم شده و حکم پس از طی تشریفات قانونی و تایید در دادستانی کل کشور و موافقت ریاست محترم قوه قضائیه ، در زندان مرکزی شهررشت به اجرا در آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سوداگر مرگ به اسم (م.ب) فرزند محمدنقی دارای سوابق مباشرت در حمل هشتصد گرم هروئین به اعدام محکوم شده و این حکم پس از طی تشریفات قانونی و تایید در دادستانی کل کشور و موافقت ریاست محترم قوه قضائیه ، در زندان مرکزی شهررشت به اجرا در آمد.
edam تقاضای عفو متهم در دو مرحله مطرح شده بود که پس از انجام بررسی های لازم و عدم احراز شرایط، توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی رد شد.

همچنین حکم قصاص آقای ( ف. ج ) فرزند فریدون  که به اتهام قتل عمدی به قصاص نفس محکوم شده بود پس از تایید حکم مذکور وتایید دیوان عالی کشور و ریاست محترم قوه قضائیه حکم فوق  در محل زندان مرکزی شهر رشت به مرحله اجرا در آمد.

دستگاه قضایی استان گیلان و شورای حل اختلاف دادگستری در جهت کسب رضایت اولیاء دم نهایت تلاش خود را بکار گرفت که در نهایت با درخواست اولیاء دم و صدور مجوز از سوی ریاست معظم قوه قضائیه حکم قصاص اجرا گردید.

Share