ادای احترام عجیب یک دیپلمات به رئیس جمهور+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شخص کناررئیس جمهور روحانی, راویندران روبین نایرسفیر جدید فیجی در تهران است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شخص کناررئیس جمهور روحانی, راویندران روبین نایرسفیر جدید فیجی در تهران است.
99664_844

Share