۲ انتصاب در آموزش و پرورش گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزامشاوران اجرایی ،فرهنگی و ساماندهی منابع نیروی انسانی مدیرکل آموزش و پرورش گیلان منصوب شدند. روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش گیلان نوشت: مهدی حاجتی در احکامی جداگانه آقایان جابر اخلاقی را به عنوان مشاور اجرایی، قربانعلی رضایتی به عنوان مشاور فرهنگی وکریم کشوردوست را به عنوان مشاور ساماندهی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزامشاوران اجرایی ،فرهنگی و ساماندهی منابع نیروی انسانی مدیرکل آhajati67موزش و پرورش گیلان منصوب شدند.

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش گیلان نوشت:
مهدی حاجتی در احکامی جداگانه آقایان جابر اخلاقی را به عنوان مشاور اجرایی، قربانعلی رضایتی به عنوان مشاور فرهنگی وکریم کشوردوست را به عنوان مشاور ساماندهی منابع نیروی انسانی خود معرفی نمود .

Share