یک انتصاب در دانشگاه گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  و به نقل از روابط عمومی دانشگاه گیلان , رییس جدید کارگزینی دانشگاه منصوب شد. طی حکمی از سوی معاون اداری و مالی و مدیریت منابع دانشگاه آقای فیروز همرنگ پور به عنوان رییس کارگزینی دانشگاه منصوب شد. شایان ذکر است پیش از این فرهاد پورشکوری عهده دار این […]

gilan-univerبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  و به نقل از روابط عمومی دانشگاه گیلان , رییس جدید کارگزینی دانشگاه منصوب شد.
طی حکمی از سوی معاون اداری و مالی و مدیریت منابع دانشگاه آقای فیروز همرنگ پور به عنوان رییس کارگزینی دانشگاه منصوب شد.

شایان ذکر است پیش از این فرهاد پورشکوری عهده دار این مسئولیت بود.

Share