گیلان دارای فقیرترین کشاورزان است,معیشت آنها باید بهبود یابد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا استاندار درنشستی با مدیرعامل صندوق توسعه بخش کشاورزی کشور با بیان اینکه علیرغم ظاهری سبز و زیبا دارای فقیرترین کشاورزان هستیم گفت: وضعیت معیشتی کشاورزان گیلان باید بهبود یابد و این امر حمایت همه نهادهای بخش کشاورزی و بانکها را می طلبد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا استاندار گیلان درنشستی با مدیرعامل صندوق توسعه بخش کشاورزی کشور با بیان اینکه علیرغم ظاهری سبز و زیبا دارای فقیرترین کشاورزان هستیم گفت : وضعیت معیشتی کشاورزان گیلان باید بهبود یابد و این امر حمایت همه نهادهای بخش کشاورزی و بانکها را می طلبد .

دکتر نجفی برکاهش نرخ بیکاری در گیلان تأکید کرد و افزود : تقویت و توسعه بخش کشاورزی باتوجه به پتانسیل بالای گیلان و نیروی انسانی متخصص می تواند در کاهش نرخ بیکاری این استان بسیار تأثیر گذار باشد .

najafi2

وی به تسهیلات بانکها در زمینه حمایت از کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت : بانکها باید از بخش کشاورزی حمایت بیشتری داشته باشند و در پرداخت تسهیلات به کشاورزان همکاری خود را بیشتر کنند و در این راستا نیز با رئیس کل بانک مرکزی و برخی رؤسای بانکهای کشور رایزنی هایی انجام داده ام .

استاندار گیلان با اشاره به وجود ۲۸۶ تشکل عضو صندوق توسعه بخش کشاورزی در این استان تأکید کرد : با توجه به پتانسیل بالای کشاورزی در گیلان ، تقویت و افزایش اعتبارات این صندوق بسیاراهمیت دارد .

مدیرعامل صندوق حمایت از بخش کشاروزی کشور در این نشست گیلان را استانی مستعد از نظر کشاورزی دانست و گفت : تاکنون در ۹ استان صندوق حمایت از بخش کشاورزی در شهرستانها تشکیل شده است و انتظار داریم این اتفاق در گیلان نیز بوقوع بپیوندد.

رضوی افزود : ما آمادگی داریم تا در صورت تصویب صندوق حمایت از چای به صورت اختصاصی این صندوق را تشکیل داده و ازاین محصول استراتژیک حمایت ویژه ای انجام دهیم .

Share