گزارش تصویری حضور رئیس جمهور در داووس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا چهل و چهارمین اجلاس جهانی اقتصاد در داووس چهارشنبه کار خود را آغاز کرد.رئیس جمهور ساعاتی دیگر در جمع نخبگان اقتصادی و سیاسی جهان سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا چهل و چهارمین اجلاس جهانی اقتصاد در داووس چهارشنبه کار خود را آغاز کرد.رئیس جمهور ساعاتی دیگر در جمع نخبگان اقتصادی و سیاسی جهان سخنرانی خواهد کرد.

Share