گزارش تصویری روز اول جشنواره موسیقی فجر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بیست و نهمین دوره جشنواره بین المللی موسیقی فجر پنجشنبه شب ۲۴ بهمن ماه با اجراهای مختلف گروههای موسیقی، کار خود را آغاز کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بیست و نهمین دوره جشنواره بین المللی موسیقی فجر پنجشنبه شب ۲۴ بهمن ماه با اجراهای مختلف گروههای موسیقی، کار خود را آغاز کرد.
resized_343295_662

کنسرت رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی

resized_343298_144

کنسرت رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی

اجرای گروه کوارتت وولفرت بردرود از هلند

اجرای گروه کوارتت وولفرت بردرود از هلند

اجرای گروه کوارتت وولفرت بردرود از هلند

اجرای گروه کوارتت وولفرت بردرود از هلند

resized_343309_725 resized_343311_313

اجرای گروه کوارتت وولفرت بردرود از هلند

اجرای گروه کوارتت وولفرت بردرود از هلند

ارکستر آی‌سو

ارکستر آی‌سو

ارکستر آی‌سو

ارکستر آی‌سو

ارکستر آی‌سو

ارکستر آی‌سو

ارکستر آی‌سو

ارکستر آی‌سو

ارکستر آی‌سو

ارکستر آی‌سو

ارکستر آی‌سو

ارکستر آی‌سو

Share