کتک کاری یک آقازاده در یک اداره دولتی!!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، آقا زاده یکی از مقامات ارشد دولت که ید طولایی در کتک کاری دارد، سه شنبه گذشته با حضور در محل کار پدر، ضرب شصتی از خود به جای گذاشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، آقا زاده یکی از مقامات ارشد دولت که ید طولایی در کتک کاری14910_773 دارد، سه شنبه گذشته با حضور در محل کار پدر، ضرب شصتی از خود به جای گذاشته است.

به گزارش عصرخبر، این آقا زاده که پیش تر نیز در زادگاه پدرش سابقه زورنمایی و کتک کاری دارد، این بار به دلیل رد صلاحیت افراد پیش نهادی اش به پدر توسط رئیس حراست مجموعه پدرش، از خجالت رییس حراست درآمده و یادگاری هایی از خود به جای گذاشته است.

گرچه حال عمومی رییس حراست مساعد است اما قرار شده که وی این حادثه را پیگیری نکند.

غلامعلی جعفرزاده، جبار کوچکی نژد، عطاالله حکیمی، حمید رضا خصوصی، حسن تامینی، ایرج ندیمی ،حسن خسته بند، مهرداد لاهوتی،ناصر عاشوری، صفر نعیمی ،

 

Share