«چ» انتخابی عالی برای نام فیلم عمو ابراهیم

(چ)انتخابی عالی برای نام فیلم عمو ابراهیم توفیق شد پس سالها به سینما بروم و فقط برای دوباره حس کردن روح ملکوتی سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی در اثر سینمایی استاد ابراهیم حاتمی کیا؛عاشقانه به تماشای یک گوشه از بزرگی شهید دکترچمران؛ که قله های قلب مرا سالهاست فتح کرده؛ بنشینم. انصافا انتخاب […]

(چ)انتخابی عالی برای نام فیلم عمو ابراهیم

توفیق شد پس سالها به سینما بروم و فقط برای دوباره حس کردن روح ملکوتی سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی در اثر سینمایی استاد ابراهیم حاتمی کیا؛عاشقانه به تماشای یک گوشه از بزرگی شهید دکترچمران؛ که قله های قلب مرا سالهاست فتح کرده؛ بنشینم.

Picture 005انصافا انتخاب حرف(چ) برای نام این فیلم بسیار هوشمندانه است چرا که واقعا ابعاد زندگی عارف مجاهد دکتر مصطفی چمران چنان وسیع و زیباست که اکنون یک چ از چمران را فعلا بتماشا نشسته ایم و حالا حالا باید درباره او گفت و فیلم ساخت.

در زمان ساخت فیلم وقتی اخبار آنرا رصد میکردم دائم یک سوال در ذهنم متبادر میگشت؛اینکه واقعا داستان پاوه چمران؛ چگونه میتواند با زندگی امروز جامعه جمهوری اسلامی ایران را ارتباط برقرار کند و چه ضرورتی برای پرداختن به آن فضا توسط حاتمی کیا برای سبک زندگی امروز ما دارد.

بیشک با اندکی تامل میتوان دهها نکته برای طریق راه امروزمان از آن مجاهدتهای خالصانه و عاقلانه آنروزها با نگاه ارزشمند حاتمی کیا در قاب سینما یافت.

نیاز نسل جوان امروز برای شناخت الگویی همچون چمران،تقویت نگاه ایرانی واحد با قومیتهای متفاوت؛توجه به نگاه جهان شمولی براساس صلح منطقی بدور از زورگویی و قومیت گرایی؛توجه به صدای اذانی واحد برای وحدت امت اسلامی؛نقدی بر جریان منفعل روشنفکرزده و توجه به جایگاه رفیع ولایت مطلقه فقیه در مسیری که سعادت و آرامش و امنیت؛ فقط در زندگی زیر سایه ولایت یک فقیه برقرار میگردد.

در فیلم چ میتوان روح عارفانه دکتر را در توجه اش به گل های شکسته حیاط بیمارستان دید و شجاعت را در حضوربا لباس مبدل میان دشمنان یافت و تدبیر را در وسط قرار گرفتن میان مجاهدان رزمنده آموخت و صلح را در مرام علی وار برخوردکردن با اسرا آموخت و اساسا حاتمی کیا بدون هر شعاری نشان داد که چمرانها چگونه انسان ساز هستند.

تاثیر عمیق رفتار و منش دکتر چمران بر هانا(مریلازارعی)همان قدرت عمیق ایمان به خدا و توجه به اسلام ناب است و استاد حاتمی کیا تمامی تکنیکها را در خدمت روح معنوی و تعالی انسانی اثر قرار میدهد و این همان نگاه شهید آوینی به سینماست؛تمامی تکنیک در خدمت تعالی معنوی بشر در مسیر رسیدن به حق تعالی.

نگارنده با۱۵بار خواندن زندگی نامه دکتر چمران از زبان همسرش غاده و مطالعه دهها کتاب از گفتارها و نوشتارها و زندگینامه های او باید اعتراف کنم روح اثر تصویری در فیلم چ ابعاد وسیعتری از عظمت این مرد خدا را نشان میدهد بخصوص آنجائیکه مادری در فراغ فرزند شهیدش در برابر چمرانی که گاری زخمی ها را به دوش کشیده و می کشد؛ می ایستد و به او ناسزا گفته و چندین بار به صورت او می کوبد و آنجاست که میتوان تمام دردهای عظیم چمران را فهمید و حس کرد و وقتی این ابرمرد چنین حرف میخورد و چنان به ناحق مظلومانه تخریب میشود،صدها بار بدتر از آن بر ما رواست… و درود خدا بر عموابراهیم عزیز که در دهانه آتشفشان زیست میکند و دعای شهید آوینی و شهید چمران بدرغه راه اوست.

باید خلاصه گفت فیلم(چ) خلاصه عملی کتابهای آیینه جادوی شهید سید مرتضی آوینی و مقاله تاملاتی در ماهیت سینماست که باید قدر حاتمی کیای عزیز را بیش از پیش دانست چرا که او و فیلمش در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی سردار فداکار و دلسوز وروشنگر بوده و هستند.

جوادشفیعی ثابت

فرماندار شفت

 

Share