پایان‌نامه ۶ دختر دانشجو روی دیوار+تصاویر

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ۶ دانشجویان خلاق برای پایان نامه خود بر روی دیوار یک باشگاه ورزشی نقاشی کشیدند.الهام، سیمین، زهرا، مهزاد، ستایش و بیتا ۶ دانشجوی رشته گرافیک هستند که پایان نامه دانشگاهی خود را با نقاشی روی دیوار یک باشگاه ورزشی در تهران انجام دادند.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ۶ دانشجویان خلاق برای پایان نامه خود بر روی دیوار یک باشگاه ورزشی نقاشی کشیدند.الهام، سیمین، زهرا، مهزاد، ستایش و بیتا ۶ دانشجوی رشته گرافیک هستند که پایان نامه دانشگاهی خود را با نقاشی روی دیوار یک باشگاه ورزشی در تهران انجام دادند.

105414_197 105402_828 105404_327 105405_641 105406_759 105407_862 105408_702 105409_264 105412_234

Share