یک گیلانی مشاور وزیر ورزش و جوانان شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، پس از استغفای احمد دنیا مالی از ریاست فدراسیون قایقرانی دکتر محمود گودرزی با صدور حکمی، احمد دنیا مالی را به عنوان مشاور خود در توسعه رشته های ورزش قایقرانی منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، و به نقل از پایگاه  وزارت ورزش؛ در آخرین روز مهلت وزارت ورزش و جوانان به احمد دنیا مالی برای تعیین تکلیف ریاست او بر فدراسیون قایقرانی، او در نامه ای به وزیر ورزش و جوانان از سمت خود استعفا کرد.

donyaدر نامه احمد دنیا مالی به دکتر گودرزی آمده است:

با توجه به این که اکثریت اعضای شورای شهر تهران با استعفای بنده مخالفت کرده اند، در جهت احترام به آرای مردم شریف تهران و تماس های مکرر شهروندان و محدودیت های مطرح شده در خصوص مسئولیت هم زمان در ورزش و شورای شهر، ضمن قدردانی از اعضای مجمع قایقرانی، استعفای خود را تقدیم می کنم.

در پایان اعلام می دارم با توجه به تجربه در فدراسیون قایقرانی آماده هرگونه کمک و همفکری با مجموعه وزارت ورزش و جوانان هستم.

پس از استغفای احمد دنیا مالی از ریاست فدراسیون قایقرانی دکتر محمود گودرزی با صدور حکمی، احمد دنیا مالی را به عنوان مشاور خود در توسعه رشته های ورزش قایقرانی منصوب کرد. در حکم محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان خطاب به دنیا مالی آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی و به موجب این ابلاغ، به عنوان مشاور اینجانب در توسعه رشته های ورزش قایقرانی منصوب می شوید.

انتظار دارم با هماهنگی مدیران و دست اندرکاران مرتبط برای توسعه ظرفیت های ورزش قایقرانی و امکانات آن و فراهم آوردن فرصت مناسب برای علاقه مندان و اصلاح فرآیندها به منظور بهبود وضعیت موجود اهتمام ورزید.

Share