هوچی گری رسانه ای و حمله معنادار به نماینده رشت

به گزارش گروه رصد مجازی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از عصرتدبیر : به نظر می رسد اوضاع سیاسی استان گیلان با انتخاب تدریجی فرمانداران و دیگر پستهای سیاسی اگر چه ظاهراً رو به ثبات نسبی می رود؛ اما با هر چه نزدیکتر شدن به انتخابات آتی مجلس، شکست خوردگان انتخابات ریاست جمهوری تلاش مذبوحانه ای را برای اهداف خود طرح ریزی می کنند .

به گزارش گروه رصد مجازی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از عصرتدبیر : به نظر می رسد اوضاع سیاسی استان گیلان با انتخاب تدریجی فرمانداران و دیگر پستهای سیاسی اگر چه ظاهراً رو به ثبات نسبی می رود؛ اما با هر چه نزدیکتر شدن به انتخابات آتی مجلس، شکست خوردگان انتخابات ریاست جمهوری تلاش مذبوحانه ای را برای اهداف خود طرح ریزی می کنند.

jafarzadeh_khatami

چندی پیش یکی از سایتهای خبری استان که البته وابسته به همان جریان است؛ خبری را در ارتباط مهندس جعفرزاده یکی از سه نماینده رشت در مجلس نهم درج کرده بود که صحت خبر نیز معلوم نشده بود. محتوای خبر حاکی از آن بود که این نماینده مردم رشت به شکلی غیر قانونی در دانشگاه گیلان تحصیل می کند! و جالبتر آنجا که استقبال وی در زمان ریاست بر بنیاد شهید استان گیلان از رئیس جمهور وقت یعنی سید محمد خاتمی را دستاویز نقد قرار داده بود.
این در حالی است که چندی پیش مدارک چنین اتفاق نامیمونی برای دیگر نماینده رشت در عصر تدبیر منتشر شد و گویا توسط هیأت تحقیقی که از سوی دکتر توفیقی سرپرست وزارت علوم دولت تدبیر و امید مورد بررسی قرار گرفت. حالا به نظر می رسد وی تلاش می کند با بازوان نه چندان قوی رسانه ای خویش، انگشت اتهام وارده به خود را به سوی همکار امروز و رقیب فردایش نشانه برود. از منظر دیگر مشخص نشده است آیا استقبال مدیر کل یک اداره از رئیس جمهور جای نقد دارد یا خیر؟

صرف نظراز انتقادات وارده به دکتر جعفرزاده به نظر می رسد در حال حاضر وی تنها نماینده رشت است که نزدیک به جریان سیاسی دگر اندیش و اعتدال گرای این شهرستان می باشد و با توجه به این موضوع می توان انگیزه های دروغ پردازی های اینچنینی را در ارتباط با وی تفسیر نمود.

جریانی معلوم الحال که با وجود دریافت کارت قرمز از جانب مردم همچنان حس قیم مآبی خویش را حفظ نموده و گاهی به یک هتل می تازد! و گاهی هم به نماینده ای که شاید در انتخابات پیش رو مورد حمایت رأی دهندگان قرار بگیرد.

به نظر می رسد با گذشت زمان بر هجمه های اینچنینی و بهانه گیری های محیر العقول افزون شود و گمان برند که می توان با جوسازی های اینگونه اهداف هشت سال پیشین که اگر چه به کرسی ننشست را پیش برند.

زین همرهان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست

Share