هزار و ۸۵۰ مورد غلط املایی در لایحه بودجه ۹۳ شهرداری وجود دارد!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مجید رجبی در جلسه شورای شهر به تحلیل لایحه بودجه پرداخت و با اشاره به وجود یک هزار و ۸۵۰ مورد غلط املایی در بودجه نوشته شده اظهار کرد: بودجه ای که این همه غلط املایی دارد جای تامل و نگرانی دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مجید رجبی در جلسه شورای شهرکه با حضور شهردار و معاونین و مدیران شهرداری جهت تقدیم بودجه ۹۳ شهرداری به شورا برگزار شده بود، به تحلیل لایحه بودجه آن پرداخت و با اشاره به وجود یک هزار و ۸۵۰ مورد غلط املایی   دrajabi-ر بودجه نوشته شده اظهار کرد: بودجه ای که این همه غلط املایی دارد جای تامل و نگرانی دارد.

عضو شورای شهر تصریح کرد: اگر قرار است بودجه ای بررسی شود باید دقیق و قاطع باشد.

وی با اشاره به کسری ۳۵ درصدی بودجه افزود: اگر این ۳۵ درصد از از ۵۴ درصدی که از کل بودجه سال آینده به بخش عمرانی اختصاص یافته کم کنیم باید گفت بودجه عمرانی ما در سال ۹۳ درحقیقت ۱۹ درصد است.

رجبی با اشاره به ماده ۴ بند۱۱ آئین نامه داخلی شورا مصوب سال ۸۴ افزود: باید حداقل برای روسای کمیسیونهای شورا ،محل مخصوصی در نظر گرفته شود این در شان مردم نیست که در راهروها ی، شورا منتظر ما بمانند.

عضو شورای شهر با اشاره به اینکه برای جمع آوری آبهای سطی ۱۰ پروژه و ۱۰ پیمانکار تعیین شد افزود: اسم های این افراد بسیار آشنا است و هیچ استعلامی در خصوص آنها انجام نشده است که باید در این خصوص شهردار پاسخگو باشند./۸ دی

Share