نماینده وزارت علوم در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه گیلان منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به استناد ماده ۴ آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان و طی حکمی از طرف وزیر علوم،تحقیقات و فناوری دکتر عطاء ا… اسماعیلی استادیار گروه معارف و الهیات به عنوان نماینده وزارت علوم در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه گیلان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به استناد ماده ۴ آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان و طی حکمی از طرف وزیر علوم،تحقیقات و فناوری دکتر عطاء ا… اسماعیلی استادیار گروه معارف و الهیات به عنوان نماینده وزارت علوم در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه گیلان منصوب شد.

Share