نماینده سابق مردم بندرانزلی در مجلس مشاور معاون رییس جمهور شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طی حکمی از سوی دکتر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، عبدالغفار شجاع به عنوان مشاور شورای عالی کشاورزی در کشور منصوب گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طی حکمی از سوی دکتر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، عبدالغفار شجاع به عنوان مشاور شورای عالی کشاورزی در کشور منصوب گردید.shoja

 متن حکم به شرح ذیل می باشد:

با توجه به مراتب تعهد تخصص توان علمی و تجارب ارزنده مدیریتی به موجب این حکم بعنوان مشاور اینجانب در امور مرتبط با شورای عالی کشاورزی منصوب میشوید.

محمد باقر نوبخت

به گزارش دیارمیرزا عبدالغفار شجاع در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، ریاست ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در استان گیلان را بر عهده داشت. / تدبیر شرق

Share