نحوی نژاد جایگزین کوچکی نژاد در بهزیستی گیلان شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شنیده شده است دکتر حسین نحوی نژاد مدیرکل سازمان بهزیستی گیلان شد.نحوی نژاد جایگزین دکتر کیانوش کوچکی نژاد خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شنیده شده است که دکتر حسین نحوی نژاد مدیرکل سازمانnah-ko بهزیستی گیلان شد.

نحوی نژاد جایگزین دکتر کیانوش کوچکی نژاد خواهد شد.

گفتنی است در سابقه کاری دکتر نحوی نژاد , دبیری شورای عالی سالمندان کشور و همچنین مدیرکلی بهزیستی گیلان دیده می شود..

Share