من میزگرا هستم و صندلی طلب

من  میزگرا هستم و صندلی طلب چرا باید من که یک گرا هستم، در دولت جدید مسئولیتی نگیرم و بدون میز و صندلی باشم ولی یک طلب که تازه هنوز طالب گرایش به سمت و سویی است، پشت میز نشین شود؟ این روزها دعوای گراها و طلب ها به جنگ طالب ها و جنگ گراهای […]

من  میزگرا هستم و صندلی طلب

GGJ,Kچرا باید من که یک گرا هستم، در دولت جدید مسئولیتی نگیرم و بدون میز و صندلی باشم ولی یک طلب که تازه هنوز طالب گرایش به سمت و سویی است، پشت میز نشین شود؟

این روزها دعوای گراها و طلب ها به جنگ طالب ها و جنگ گراهای آمریکایی در همسایه شرقی ما می ماند که هر کدام دیگری را به هزار عیب و مشکل متصف می کنند و برای سبقت گرفتن از رقیب، صندلی از زیر پای دیگری می کشند!

در کشور ما پس از انقلاب، حزب های مختلفی تأسیس شد و مسیرهای مختلفی را پیمودند تا به این درک رسیدند که احزاب بدون زمینه سازی درست و تدوین قانون جامع، هرگز نخواهند توانست کارکرد درستی داشته باشند و به همین دلیل امروزه نیز اگر به فعالیت احزاب دقت کنیم، بیشتر با عناوین مختلفی از قبیل جبهه، تشکل، جمعیت و امثال اینها فعالیت می کنند و در برهه انتخابات فعال می شوند و پس از انتخابات نیز تا تقسیم غنایم در صحنه هستند و بعد از آن تا انتخابات بعدی تعطیل می شوند.

اینکه ما گرایش سیاسی داشته باشیم و پای گروه، جبهه و حزب خود بمانیم و در صورت شکست انتخاباتی، اپوزوسیون نشویم و به دولت پیروز کمک کنیم و در جایی که اشکال و ایرادی را وارد می دانیم، تذکر بدهیم و در جای دیگر انذار کنیم، بسیار مطلوب و بر روند تصمیم گیری مردم اثر مثبتی خواهد داشت اما اینکه فقط گرا باشیم و در هر انتخاباتی، گراها را خوب بگیریم به طرف جبهه پیشرو غش کنیم و منتظر تقسیم مسئولیت بمانیم، نوع جدیدی از گرایش سیاسی است که گراطلب نامیده می شود.

کشور ما نیز متأسفانه از این گراطلب های فرصت طلب کم ندارد که هرگز نمی شود مشی و منش سیاسی آنها را هدف گرفت. آنها در هر انتخاباتی و با هر سلیقه ای کاملا هماهنگ می شوند و برخی از آنان نیز پیروز همه انتخابات هستند.

گروه فوق الاشاره که پیروز همه انتخابات هستند، از گراهای خوب هستند. نام کامل آنها که در زمان دریافت شناسنامه سیاسی، مأمور ثبت اضلاع به اشتباه جا انداخته است، صندلی گرا بود و هر ضلعی که در مورد صندلی ها تصمیم بگیرد، گرا می گیرند و می روند و الحق هم که موفق ترین گراها هستند.

عده ای هم از طلب ها هستند و همیشه طلب کارند، از زمین و زمان طلب دارند و خود نیز میز طلب می باشند و همچنین نوع افراطی آنها در گذشته، انحصار طلب بوده اند که به مرور زمان تغییر نام داده اند و در این بازار مکاره سیاست، پیشوند متفاوتی را یدک می کشند.

بهترین این گراها همان است که مردم تشخیص داده اند و به همان نیز رأی داده اند. اگرچه مردم گرفتار گراطلب ها نشدند اما آنها نیز نامی برخود نهاده اند و امروزه اعتدالیون نامیده می شوند که هر کدام از این گراها سعی در گرا دادن و گرا گرفتن دارند و امید است همان نظام گرا باقی بمانند و گره از مشکل مردم باز کنند و گرای مناسب به جهانیان بدهند.

سام سکوتی بداغ

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی  لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share