فراهم سازی زمینه اشتغال مولد و ارتقای مهارتهای شغلی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سازمان منطقه آزاد انزلی، با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان به منظور فراهم سازی زمینه اشتغال مولد و ارتقا مهارتهای شغلی در منطقه آزاد انزلی تفاهم نامه همکاری امضاء نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سازمان منطقه آزاد انزلی، با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان به منظور فراهم سازی زمینه اشتغال مولد و ارتقا مهارتهای شغلی در منطقه آزاد انزلی تفاهم نامه همکاری امضاء نمود.

Tafahomneme-ba-fanioherfei توانمندسازی نیروهای انسانی غیرشاغل از طریق ارائه آموزشهای مهارتی و شغلی با تأکید برخوداشتغالی و کارآفرینی متناسب با نیاز حال و آینده توسعه کشور و احراز شغل مناسب جهت یک زندگی مستقل و هدفمند بهمراه ارتقاء سطح مهارت آموزی در تمامی زمینه های مورد نیاز بازار کار از جمله محورهای این سند همکاری مشترک می باشد.

بنابراین گزارش این تفاهم نامه با توجه به نقش و جایگاه آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای در توانمند سازی آحاد جامعه به منظور ارتقاء مهارتهای شغلی و فراهم سازی زمینه های اشتغال مولد و پویا و همچنین به منظور تعمیق و تحکیم روابط و تعاملات مشترک مناسب به جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی آموزشهای فنی وحرفه ای در استان گیلان میان سازمان منطقه آزاد انزلی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان منعقد شد.

همکاری در سنجش،طراحی و اجرای دوره های آموزشی فنی و حرفه ای مورد نیاز در سطح منطقه آزاد انزلی، معرفی مربی مورد نیاز دوره ها براساس نوع آموزش، تأمین اعتبارات مورد نیاز برای دوره های خاص که به صورت ویژه برای پرسنل سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار می گردد و همکاری در زمینه تهیه فضای آموزشی مورد نیاز برای دوره های آموزشی خارج از مراکز ثابت سازمان فنی و حرفه ای از جمله تعهدات دو طرف در مسیر اجرای توافقنامه همکاری منعقده می باشد.

امکان سنجی برگزاری ۹۹ حرفه و دوره آموزشی مورد نیاز گروه های هدف موضوع این تفاهم نامه در محدوده منطقه آزاد انزلی که مشتمل بر روستائیان، شاغلین شرکتهای فعال در محدوده منطقه است از سوی دوطرف انجام شده است.

Share