عکس یادگاری وزیر دادگستری با رضاخان و پسرش

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری از لوکیشن سریال در حال تولید معمای شاه به کارگردانی محمدرضا ورزی در کاخ گلستان دیدن کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری از لوکیشن سریال در حال تولید معمای شاه به کارگردانی محمدرضا ورزی در کاخ گلستان دیدن کرد.
14-2-9-1605491110 14-2-9-15532991107

Share