ضرورت تشکیل ۱۰ کارگروه تخصصی خدمات شهری در رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد ابراهیم خلیلی با اشاره به استفاده از توان نیروهای متخصص و کارآمد در سیاست‌گذاری‌ها و تدوین برنامه‌های مدیریتی، اظهار کرد: تا کنون یکی از چالش‌هایی که در مدیریت شهری، ارتقای سطح ارائه خدمات توسط نیروهای انسانی، در حد و اندازه مطلوب و مورد انتظار شهروندان است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد ابراهیم خلیلی با اشاره به استفاده از توان نیروهای متخصص و کارآمد در سیاست‌گذاری‌ها و تدوین برنامه‌های مدیریتی، اظهار کرد: تا کنون یکی از چالش‌هایی که در مدیریت شهری، ارتقای سطح ارائه خدمات توسط نیروهای انسانی، در حد و اندازه  مطلوب و مورد انتظار شهروندان است.

takh3وی افزود:  انتظار می‌رود با تشکیل ۱۰کارگروه تخصصی در این مجموعه، ضمن ایجاد ظرفیت های مدیریتی جدید افزایش سطح کیفی خدمات را نیز شاهد باشیم.

شهردار رشت گفت: در مدیریت شهری کنونی، با رویکردهای جدید و تفاوت نگاه، نیروی انسانی یک سرمایه نهادی محسوب می‌شود و این سرمایه برآیند توان، تخصص و مهارت بدنه ی کارشناسی است.

خلیلی  خاطر نشان کرد: اگر سرمایه نهادی به صورت خردورزانه در چرخه مدیریتی قرار نگیرد رضایتمندی شهروندان از خدمات ارائه شده حداکثری نمی‌شود.

وی با تاکید بر عنصر جلب رضایت شهروندان به منظور جلب مشارکت های عمومی، ضمن کلیدی خواندن این امر عنوان کرد: هدف محوری در مدیریت شهری خدمتگذاری است که مطلوبیت آن با شاخص‌های معنوی اعم از اعتماد، همکاری و همدلی شهروندان، ارزش گذاری و سنجیده  می‌شود.

شهردار رشت، علاقه‌مندی و نظم را از مولفه‌های موفقیت در بدنه ی مدیریتی برشمرد و افزود: بهره‌گیری از نگاه بلند نظرانه، با استفاده از خلاقیت به توسعه و شکوفایی همه جانبه منتج می‌شود.

خلیلی، ارزیابی و تأمل را از اساسی‌ترین ویژگی‌های مدیریتی خواند و گفت: باید همه در کنار یکدیگر و با استفاده از نظرات متعدد، مجموعه را به سمت بروز هر چه بیشتر توانمندی های هدایت کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد: با تشکیل کارگروه های تخصصی شاهد رضایت شهروندان از خدمات شهری و مجموعه بزرگ شهرداری باشیم.

Share