ضرورت انجام کار پژوهشی در کمیته امداد بسیار احساس می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیرکل کمیته امداد این استان در بیست و هفتمین نشست شورای مدیران این نهاد در سالجاری که با حضور معاونان و مدیران ستادی استان برگزار شد با تاکید بر انجام فعالیتهای پژوهشی گفت: کار پژوهشی باید بر پایه ی علم انجام شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزاو به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان , مدیرکل کمیته امدادگیلان درجلسه شورای مدیران بر انجام طرح های پژوهشی تاکیدکرد

شورای 27 مدیرکل کمیته امداد این استان در بیست و هفتمین نشست شورای مدیران این نهاد در سالجاری که با حضور معاونان و مدیران ستادی استان برگزار شد با تاکید بر انجام فعالیتهای پژوهشی گفت: کار پژوهشی باید بر پایه ی علم انجام شود.

حسین علی محمدی با بیان اینکه باید ریشه و اساس مشکلات سازمان از طریق پژوهش مورد بررسی قرار گیرد تصریح کرد: این امر موجب می شود تا مشکلات به نحو مطلوبتر و دقیق تری شناسایی و مرتفع شود.

وی با بیان ضرورت کار پژوهشی در کمیته امداد تاکید کرد: ضرورت انجام کار پژوهشی در کمیته امداد بسیار احساس می شود و باید این کار به نحوی انجام شود که نتیجه آن متوجه محرومان و در جهت رفع مشکلات نیازمندان باشد.

علی محمدی افزود: کار پژوهشی باید از طریق افراد صاحب نظر انجام شود و دردهای ناشناخته محرومان را به طریق مقتضی شناسایی و برای حل آنها راهکارهای مناسبی ارائه دهد.

در ادامه این نشست نیکخواه مشاور مدیرکل در امر پژوهش نیز یکی از اساسی ترین مسئله در کار پژوهشی را نیازسنجی و مساله یابی عنوان کرد و گفت: بهترین شیوه نیازسنجی ، ترکیبی از همه نیازهای لازم برای انجام یک طرح پژوهشی است.

وی افزود: در راستای عملیاتی شدن طرح های پژوهشی در کمیته امداد گیلان ، در آینده نزدیک با بهره گیری از سازوکارهای نوین ، این طرح ها قابل بهره برداری و دسترسی برای همگان می شود.

درادامه نیز هریک از مدیران و معاونین ، ظرفیتهای سازمان را در خصوص انجام طرح های پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار دادند .

 

 

Share