شیوه بازرسی براساس مستندات است نه براساس شنیده ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مسرور بازرس کل گیلان با اشاره به شیوه های صحیح و درخورشأن بازرسی و نظارت در نظام اسلامی و حقوق مبتنی برآموزه های اعتقادی گفت: این شیوه ها در سازمان بازرسی براساس مستندات و دلایل متقن است نه براساس شنیده ها.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا و به نقل از روابط عمومی بازرسی گیلان ,  در آغازین روزهای آغاز به کار و شروع فعالیت بازرس کل جدید گیلان در مسئولیت جدید ، وی در جمع بازرسان و کارشناسان این اداره کل حاضر شده و به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداخت.

masrur1در این دیدار صمیمانه که با حضور همکاران صف و ستاد برگزار شد مسرور با بیان اهمیت و ضرورت جایگاه بازرسی و نظارت در آموزه های دینی و اسلامی و بیان دیدگاه های حضرت امیر(ع) در نهج البلاغه نسبت به این امر خاطرنشان کرد : آن حضرت درمرام نامه حکومت خود دو نوع بازرسی نامحسوس و آشکار را مورد تعقیب قرار دادند و در هرکدام از این بازرسی ها نیز اهداف خاصی را دنبال می کردند. لذ متولیان امر بازرسی در نظام اسلامی مان باید با سرمشق قراردادن این دستورات و پیروی از تعالیم غنی اسلامی در سالم سازی و اصلاح امور در دستگاه های اجرائی کشور به وظایف خطیر و مهم خود بپردازند.

مسرور بازرس کل گیلان با اشاره به شیوه های صحیح و درخورشأن بازرسی و نظارت در نظام اسلامی و حقوق مبتنی برآموزه های اعتقادی گفت : این شیوه ها در سازمان بازرسی براساس مستندات و دلایل متقن است نه براساس شنیده ها. و بازرسی کل گیلان در راستای سیاستهای تعریف شده در سازمان بازرسی عملکرد اشخاص را براساس قوانین و مقررات مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد و براصل کلی و اساسی نظارت و بازرسی دقیق با ریشه های فنی ، تخصصی و حقوقی معتقد می باشد.

این مسئول با تشریح اهمیت کار و جایگاه بازرسان در انجام وظایف محوله خود افزود : افرادی که به نحوی منتصب به دستگاه بازرسی کننده هستند بشدت مورد نقادی و در زیر ذره بین نگاه های مردم و دستگاه های اجرائی بازرسی شونده هستند لذا همین امر مسئولیت و وظایف بازرسان را چندین برابر می کند.

مسرور با بیان برخی از دیدگاه های اداری و نحوه مدیریتی خود در دستگاه های مختلف خاطرنشان کرد : وجود اختلاف سلیقه و نظر یکی از طرق و شیوه های طبیعی و معمول اداری و اجرائی در هر دستگاهی محسوب می شود ولی نمی بایست این رویه باعث کاهش آستانه تحمل و بروز اختلاف در بین کارکنان هر دستگاهی گردد.

وی با مثبت ارزیابی کردن برخی اقدامات مدیران سابق در بازرسی کل گیلان افزود: تغییر و جابجائی همیشه و در همه حال به معنای بروز بی اعتباری و بی اعتمادی به شخص و مدیر قبلی نیست و گاهی تغییر موجبات رشد و تعالی در مجموعه و یا در بخشهای دیگر را فراهم می کند و اصلاح ساختار نیروی انسانی از الزامات یک مجموعه اداری سالم و قوی محسوب می شود.

بازرس کل گیلان : اقدامات بازرسی در مسیر حذف و دفع نبوده و نیست.

مسرور بازرس کل گیلان با اشاره به لزوم نظارت و بازرسی صحیح و اصولی در چارچوب قوانین و مقررات گفت : اقدامات و فعالیتهای بازرسی در مسیر حذف و دفع نبوده و من بعد نیز جزء برنامه های این نهاد نظارتی نیست. و همه کارکنان اعم از بازرسان و کارشناسان می بایست ضمن توجه به این قاعده کلی و اساسی به منزله یک زنجیره و حلقه متصل به هم این مهم را تعقیب و در دستورکار خود قرار دهند.

در پایان وی با استعانت از خداوند تبارک و تعالی و در سایه توجّهات حضرت ولیّ عصر (عج) ، کمک و همراهی همه همکاران را برای دستیابی جهت نیل به اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و اهداف درون سازمانی را خواستار شد.

Share