شجاعت،سلامت و پاکدستی, اصول اولیه مدیریت در نظام اسلامی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دکتر نجفی شجاعت ، سلامت ، پاکدستی و سخت کوشی را از اصول اولیه مدیریتی در نظام اسلامی عنوان کرد و افزود : وحدت ، همدلی و همکاری بسیار خوبی بین مسئولین استان وجود دارد و انشاء ا.. با این وحدت و همراهی برمشکلات فائق خواهیم آمد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا استاندار گیلان در مراسم قدردانی از رئیس پیشین سازمان بازرسی گیلان و معارفه رئیس جدید این سازمان که سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، رئیس دادگستری استان و جمعی از مدیران حضور داشتند ، توسعه و پیشرفت را دغدغه مشترک مدیران عنوان کرد و افزود : استان گیلان از ظرفیت و توانمندی بالایی در بخش های مختلف برخوردار است که باید با بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل ها در جهت توسعه و تعالی استان تلاش کنیم و گیلان را به جایگاه واقعی که آن است برسانیم .

اقای دکتر نجفی  استاندار گیلان

اقای دکتر نجفی استاندار گیلان

دکتر نجفی در ادامه سخنان خود شجاعت ، سلامت ، پاکدستی و سخت کوشی را از اصول اولیه مدیریتی در نظام اسلامی عنوان کرد و افزود : وحدت ، همدلی و همکاری بسیار خوبی بین مسئولین استان وجود دارد و انشاء ا.. با این وحدت و همراهی برمشکلات فائق خواهیم آمد .

نماینده عالی دولت در گیلان گفت : عمده بزهکاری در استان گیلان ناشی از فقر ، بیکاری و عدم اشتغال است .

استاندارگیلان نظارت را موجب اصلاح امور و هدایت در اندیشه مدیریتی استان دانست اظهار داشت : باتوجه به امکانات و پتانسیل های خوب استان متأسفانه در بخش بیکاری جزو رده های اول در سطح کشور بشمار می رویم که یکی از دغدغه های توسعه استان باید حل این مشکل باشد .

دکتر نجفی گیلان را سرزمین فرصت ها دانست و کسب مقام دوم استان در بخش پارک و فناوری در سطح کشور را نشان از ظرفیت بالای گیلان عنوان کرد و افزود : تلاش خواهیم کرد تا پتانسیل ها را فعال و گیلان را به جایگاه واقعی خود برسانیم .

استاندارگیلان عدالت در جامعه اسلامی ، جلوگیری از تکاثر طلبی و تحقق آرمان های دینی و اداری را از جمله آثار بازرسی در جامعه عنوان کرد و افزود :تحقق عدالت در جامعه اسلامی به عنوان تحقق آرمانهای دینی، از وظایفی است که بر عهده سازمان بازرسی نهاده شده که وظایفی سنگین و قابل توجه است.

وی با تاکید بر اینکه صداقت، شجاعت و تدبر اصول اولیه مدیریت در اسلام است.گفت :انشاء ا… با هدایت عالمانه مقام معظم رهبری و با اندیشه و تدبیر ریاست جمهور اقتصاد کشور را پویا تر خواهیم کرد.

اقای سیاوش پور ریس کل دادگستری گیلان

اقای سیاوش پور ریس کل دادگستری گیلان

در ادامه این مراسم سیاوش پور رئیس کل دادگستری استان با اشاره به ظرفیت و توانمندی بالای استان اظهار داشت : مردمان این استان مردمانی مؤمن ، ولایتمدار و دارای فرهنگی بالا می باشند .

وی افزود : استان گیلان از ظرفیت توسعه بالایی برخوردار است ولی متأسفانه از این ظرفیت ها به خوبی استفاده نگردیده است که انشاء ا… با حضور دکتر نجفی سابقه و تجریه مدیریتی بالا در بخش های مختلف دارد گیلان را به جایگاه واقعی که شایسته و استحقاق مردمان خوب آن است برسانند .

رئیس کل دادگستری استان افزود : قوه قضائیه در جهت توسعه استان در مدار قانومنمدی و ضابطه با دستگاه اجرایی کاملا” همراه است در پایان این مراسم ضمن قدر دانی از زحمات و تلاش سید حمید حسینی رئیس پیشین سازمان بازرسی استان ، سیف ا… مسرور به عنوان رئیس جدید این سازمان معرفی شد .

Share