سرگرمی عجیب و غریب جوانان عربستانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در منطقه مرتفع “الحبله” در عربستان، شماری از جوانان راه عجیبی را برای سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت ابداع کرده‌اند. این جوانان با چیدن سنگ‌های ریز و درشت زیر خودروهایشان، آنها را به مجسمه تبدیل می‌کنند           

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در منطقه مرتفع “الحبله” در عربستان، شماری از جوانان راه عجیبی را برای سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت ابداع کرده‌اند. این جوانان با چیدن سنگ‌های ریز و درشت زیر خودروهایشان، آنها را به مجسمه تبدیل می‌کنند

سرگرمی عجیب و غریب جوانان عربستانی + عکس سرگرمی عجیب و غریب جوانان عربستانی + عکسسرگرمی عجیب و غریب جوانان عربستانی + عکس سرگرمی عجیب و غریب جوانان عربستانی + عکس         سرگرمی عجیب و غریب جوانان عربستانی + عکس سرگرمی عجیب و غریب جوانان عربستانی + عکس

Share