ساعتهای متنوع آقای شهردار + عکس

در هر کدام از تصاویر زیر یک ساعت مچی متفاوت در دستان شهردار تهران دیده می شود . ظاهرا جناب شهردار با توجه به رنگ کت و شلوارش ساعتهای خود را تنظیم می کند!

در هر کدام از تصاویر زیر یک ساعت مچی متفاوت در دستان شهردار تهران دیده می شود . ظاهرا جناب شهردار با توجه به رنگ کت و شلوارش ساعتهای خود را تنظیم می کند!
86542_557

Share