ساحل زیبا و درخشان مالدیو در هنگام شب+ تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا این ساحل محل تجمع گونه خاصی از فیتوپلانکتون هایی است که در محلی غیر از محل سکونت خود قرار گرفته اند و در معرض خطر قرار گرفتن آنها موجب می شود تا نور آبی رنگی از خود ساطع کنند کهباعث می شود ساحل این منطقه در شب درخشان شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا این ساحل محل تجمع گونه خاصی از فیتوپلانکتون هایی است که در محلی غیر از محل سکونت خود قرار گرفته اند و در معرض خطر قرار گرفتن آنها موجب می شود تا نور آبی رنگی از خود ساطع کنند کهباعث می شود ساحل این منطقه در شب درخشان شود. 1954695_5991954694_871 1954696_627 1954698_783 1954699_135

Share