زنجانی نه راننده نوربخش بوده و نه امریه بانک مرکزی داشته

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: “عطف به مطالب منتشره در برخی از رسانه های گروهی به نقل ازآقای بابک زنجانی مبنی بر همکاری وی با بانک مرکزی در زمان ریاست کلی مرحوم دکتر نوربخش ، به اطلاع می رساند ، با توجه به  بررسی های بعمل آمده […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:

babak zanjani

“عطف به مطالب منتشره در برخی از رسانه های گروهی به نقل ازآقای بابک زنجانی مبنی بر همکاری وی با بانک مرکزی در زمان ریاست کلی مرحوم دکتر نوربخش ، به اطلاع می رساند ، با توجه به  بررسی های بعمل آمده از مدارک موجود در بخش اداری ، کارگزینی و پرسنلی این بانک و پیگیری موضوع از طریق مقامات و مسئولین وقت بانک مرکزی ، هیچگونه مستنداتی در زمینه همکاری نامبرده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد . بدین لحاظ، اظهارات مشارالیه مبنی بر همکاری با این بانک به هر طریقی صحت نداشته و هیچگونه مستنداتی دال بر اظهارات مشارالیه در بانک مرکزی وجود ندارد.”

پیشتر بابک زنجانی مدعی شده بود که وی در دوران خدمت سربازی تحت امریه بانک مرکزی، راننده مرحوم نوربخش، رییس کل فقید بانک مرکزی بوده و از این طریق وارد معاملات کلان ارز در بازار آزاد شده است.

 نامه نیوز/

Share