روحانی مشهورایرانی درکلیسای ایتالیایی+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تصاویر فوق متعلق به سفر حجتالاسلام انصاریان به کشور ایتالیاست در این سفر این روحانی محقق حتی در کلیسای این کشور نیز حاضر شده و با دانشمندان مسیحی به بحث وگفتگو نشسته است.          

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تصاویر فوق متعلق به سفر حجتالاسلام انصاریان به کشور ایتالیاست در این سفر این روحانی محقق حتی در کلیسای این کشور نیز حاضر شده و با دانشمندان مسیحی به بحث وگفتگو نشسته است.

 

ansarian

ansarian3ansarian4ansarian33

 

 

 

 

Share