رسم سرای درشت

سلام طنز نامه زیر فقط ارزش فکر کردن دارد وهیچ کاربرد دیگری ندارد لذا از هرگونه برداشت مرتبط وغیر مرتبط جدا پرهیز فرما ئید.(روابط عمومی رعیت الدوله امیدوار ). رسم سرای درشت دیشب نمی دانم خواب بودم یا بیدار، تب داشتم یا بی پول بودم که این مطالب از ذهن پریشانم روی کاغذ جاری شد […]

سلام طنز نامه زیر فقط ارزش فکر کردن دارد وهیچ کاربرد دیگری ندارد لذا از هرگونه برداشت مرتبط وغیر مرتبط جدا پرهیز فرما ئید.(روابط عمومی رعیت الدوله امیدوار ).

125رسم سرای درشت

دیشب نمی دانم خواب بودم یا بیدار، تب داشتم یا بی پول بودم که این مطالب از ذهن پریشانم روی کاغذ جاری شد و بعد از اتمام نگارش کبوتر ایمیل، سوار بر اسب چاپار آن را ربود تا به دیار میرزا برساند ودر کمال تعجب بر دیوار دیار میرزا (تابواعلانات مکتب خانه ،قسمت یاداشت نشریه دیار میرزا) چنین حک شد که من روایت کرده ام :

بخت برگشتگان دیروز به شدت سوار اسب مراد شده اند .کارشناسان متروکه نشین دولت عدالت محورو مهرورز دیروزگویا طعم عدالت را در دولت تدبیر وامید امروز چشیده اند که امروز به تاخت از موانع عبور کرده و برمسند فرماندار ومدیرکل ومدیر جزءو…. جلوس نموده اند .که این جلوس با قدم زدن رستم همراه شد که زینش را بر پشتش نهاده وزیر لب زمزمه می کند همه یار دارن و بی یار مائیم …….لباس کهنه بازار مائیم .ومردم کوچه وبرزن در حیرت که رستم این چه وضعی است چرا زحمات جناب فردوسی در زنده کردن عجم را استیضاح می کنی که پاسخ بر آمد:چنین است رسم سرای درشت …….گهی پشت به زین وگهی زین به پشت

اما برگردیم به تاخت وتاز اسب مراد در پیست دولت که نمی دانم چرا همیشه از این سبدکه بر خورجین اسب مراد است چیزهایی می افتد . در دولت عدالت محور از سبدمذکورامید مدیران مختلف الفکر یا بقول سیاسیون (عدم همسو بادولت) حذف شد ودرسبد مدیریتی دولت تدبیر وامید، مدیر شدن چهره های جدید اندک اندک در حال حذف شدن است.خب ایرادی ندارد رسم سرای درشت است دیگر.

جدیدا هم که قرا است راست بگوییم وحرف حق بزنیم بیایید نه چپ باشیم ونه راست که کامیابی در وسط است. اما کدام وسط ، وسط متمایل به نماینده ، متمایل به استاندار ، متمایل به حزب فلان ، متمایل به …. نمی دانم بهرحال باید متمایل بود تا نهایت میزهای خدمت به شما متمایل شوند ودر این تمایل بازار روزها می گذرد چه زیر برف عصبانی امروز وچه زیر چتر بهار مهربان فردا.اما آقایان متمابل بهوش باشید که کوس رحلت از بوق اتراق بلندتر است پس امروز که اتراق نشین میزهای خدمتید جوری کارکنید که رحلتتان فقط از میزهای خدمت باشد نه از دل انسانهایی که با امید به تدبیر چشمک زدند (بشدت نگارنده جدی است شما ببخشید). راستی در نوشتن این مطالب کاملا به منشور پیشنهادی آزادی بیان توجه شده است از اینرو نگارنده متروکه نشین دولت عدالت محورو مهرورز ومحجور نشین دولت تدبیر وامید تمام مطالب راکه احیانا خدای نکرده ،استغفرا… ،زبانم لال به مسئولی یا مقامی چه فعلی چه قبلی اصابت کرده شدیدا تکذیب کرده وانکار می نماید که تاب هیچ فشاری را ندارد واز صمیم قلب آرزو می کند هر نوع فشاری از روی مردم آشنا با فشار برداشته شود چه از طریق یارانه چه از طریق سبد کالا چه انتصاب مدیران با بنیه سابق (توانمند فعلی). ضمنا برای رعایت مسائل ایمنی ،حفاظت جانی و زبانی لطفا نگارنده را در بخش قلب اندامهای فوقانی خود تحت عنوان رعیت الدوله امیدوار بستری نمائید.ودر پایان در درد و دلی با ننه خود که همیشه بهترین شنونده حرفهای ما بود وهرچی دادوگریه بود در دوران طفولیت بر سر اوزدیم تا هزینه بودن بهشت در زیر پایشان را بالاببریم این اشعار را به یاد نسیم شمال تقدیم میداریم:

اخ عجب سرماست امشب ای ننه ما که میمیریم در هذالسنه

تو نگفتی می خوریم امشب پلو تو نگفتی می خوریم امشب چلو

نه پلودیدیم امشب نه چلو سخت افتادیم اندر منگنه

اخ عجب سرماست امشب ای ننه

نگارنده :

رعیت ادوله امیدوار

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی  لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share