رئیس دانشگاه پیام نور گیلان عضو شورای دانشگاه پیام نور کشور شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دکتر مرتضی رضایی صوفی رییس دانشگاه پیام نور استان گیلان ، استادیار و عضوهیات علمی دانشگاه پیام نور گیلان با کسب اکثریت آرا به عضویت در شورای دانشگاه پیام نور کشور نائل گردید . شورای دانشگاه پیام نور کشور یکی از اصلی ترین شوراهای تصمیم گیری دانشگاه پیام نور […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دکتر مرتضی رضایی صوفی رییس دانشگاه پیام نور استان گیلان ، استادیار و عضوهیات علمی دانشگاه پیام نور گیلان با کسب اکثریت آرا به عضویت در شورای دانشگاه پیام نور کشور نائل گردید .rezaei

شورای دانشگاه پیام نور کشور یکی از اصلی ترین شوراهای تصمیم گیری دانشگاه پیام نور می باشد که که از جمله وظایف وعملکردهای این شورا می توان به تبیین خط مشی کلی و برنامه های بلند مدت توسعه دانشگاه پیام نور ، بررسی و تایید ، تاسیس ویا ادغام دانشگاههای استانی و مراکز و واحدهای هراستان ، تدوین ضوابط تاسیس و راه اندازی رشته های تحصیلی در دانشگاه و تصویب ظرفیت کلان پذیرش سالانه ، تدوین ضوابط تاسیس و راه اندازی رشته های تحصیلی در دانشگاهها ، بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های پیشنهادی آموزشی ، پژوهشی، فرهنگی واداری اشاره نمود و در مجموع می توان گفت سیاست های کلی دانشگاه پیام نور در این شورا تصمیم گیری وتصویب می گردد.

Share