دیدار شهردار رشت و مدیر کل صدا و سیمای مرکز گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهردار رشت در این دیدار افزود: مجموعه شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی با هدف خدمتگذاری و خدمات رسانی به مردم، قائل به اطلاع رسانی مستمر و انعکاس عملکرد به منظور ارتباط دو سویه با مردم هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزاشهردار رشت و مدیرکل صداوسیمای مرکز گیلان با یکدیگر دیدار کردند.

محمد ابراهیم خلیلی ، شهردار رشت در این دیدار با تاکید بر نقش محوری و کلیدی رسانه های جمعی، به ویژه صدا و سیما در جامعه کنونی و شکل گیری دانش، آگاهی و شناخت مردم از نظم و مدیریت شهری گفت: در عصر حاضر که به دلیل گسترش ابزار های ارتباطی، رسانه های جمعی مقبولیت عام یافته اند عمده اطلاع رسانی ها و اطلاع یابی ها از طریق این مجراهای ارتباطی صورت می گیرد و کلیه نهادهای عمومی در دنیا با بهره گیری از این توان و ظرفیت به انعکاس فعالیت ها و آموزش های عمومی می پردازند.

وی در همین رابطه افزود: ما نیز در مجموعه شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی با هدف خدمتگذاری و خدمات رسانی به مردم، قائل به اطلاع رسانی مستمر و انعکاس عملکرد به منظور ارتباط دو سویه با مردم هستیم. ایشان در این راستا خواستار همکاری های مستمر و بیشتر با صدا و سیمای مرکز گیلان شد.

seda

نصر پور، مدیر کل صدا و سیمای مرکز گیلان نیز ضمن اشاره به فعالیتهای عمومی شهرداری، خدمت رسانی به شهروندان را فصل مشترک فعالیتها در مجموعه شهرداری و صدا و سیما خواند و آمادگی این نهاد را در همکاری های مشترک به ویژه در راستای ارتقاء و گسترش آموزش های شهروندی اعلام داشت.

Share