خودسوزی یکی از کارکنان وزارت نفت به خیر گذشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شانا نوشت: با اقدام بهنگام همکاران وزارت نفت، حال یکی از کارکنان که سعی در آتش زدن خود داشت، رو به بهبود است. به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، یکی از کارکنان وزات نفت که پیش از ظهر امروز در مقابل ساختمان مرکزی وزارت نفت، به دلایل […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شانا نوشت:

با اقدام بهنگام همکاران وزارت نفت، حال یکی از کارکنان که سعی در آتش زدن خود داشت، رو به بهبود است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، یکی از کارکنان وزات نفت که پیش از ظهر امروز در مقابل ساختمان مرکزی وزارت نفت، به دلایل نامعلومی سعی در آتش زدن خود داشت، با اقدام بهنگام همکاران این وزارتخانه، سریعا به بهداری وزارت نفت منتقل و با انجام فوریتهای پزشکی، هم اکنون حال وی رو به بهبود است.

Share