جعفرزاده خبرداد:تکلیف کمیسیون تلفیق برای بیمه مرکزی ایران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی موظف شد در مسائلی که برای بیمه پذیر به عنوان خطرات تلقی می شود، برنامه ریزی و طراحی کند . غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، در خصوص مصوبات امروز –چهارشنبه ۳ بهمن- کمیسیون تلفیق از بررسی تبصره “۸” بند “م ” […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی موظف شد در مسائلی که برای بیمه پذیر به عنوان خطرات تلقی می شود، برنامه ریزی و طراحی کند .
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، در خصوص مصوبات امروز –چهارشنبه ۳ بهمن- کمیسیون تلفیق از بررسی تبصره “۸” بند “م ” خبر داد و گفت: در تبصره “۸” بند “م “در لایحه ارائه شده از جانب دولت برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تکلیف سنگینی دیده نشده بود jafarzadeh1004-300x180یعنی بودن یا نبودن این  مصوبه هیچ باری برای بیمه مرکزی نداشت اما کمیسیون تلفیق مصوبه ای در جلسه امروز در نظر گرفت

 نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: بر اساس این مصوبه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این قانون بیمه نامه های مناسب برای پوشش خطرات (ریسک) بیمه پذیر دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر را طراحی  و به شرکت های بیمه ابلاغ نماید.

 جعفرزاده ایمن آبادی تصریح کرد: دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می توانند از پوشش های بیمه ای مذکور استفاده نمایند.

 وی با بیان این که مصوبه قبلی وظایف جاری بیمه مرکزی بود که مورد مخالفت قرار گرفت افزود: در هر صورت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی موظف شد در مسائلی که برای بیمه پذیر به عنوان خطرات تلقی می شود، برنامه ریزی و طراحی کند ./مجلس نیوز

Share