توزیع سبد کالا تا رفع نیاز مردم ادامه خواهد داشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمدباقر نوبخت دربرنامه دیروز، امروز، فردا شبکه سه سیما افزود: یک رابطه وسیعی بین حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی وجود دارد وحماسه سیاسی بسترساز حماسه اقتصادی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمدباقر نوبخت دربرنامه دیروز، امروز، فردا شبکه سه سیما افزود: یک رابطه وسیعی بین حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی وجود دارد وحماسه سیاسی بسترساز حماسه اقتصادی است.

nobakhtسخنگوی دولت تدبیر وامید گفت : ما دربودجه ۹۳ به میزان سه درصد وابستگی خودمان را به نفت تقلیل داده ایم.

نوبخت افزود : اقتصاد ایران درسال ۹۳ را بر اساس توان ملی طراحی کردیم.

وی تصریح کرد: دولت برنامه ای در اختیار دارد که اگر حتی ما یک قطره نفت نتوانیم صادر کنیم مشکلی پیش نیاید.

معاون رییس جمهوری گفت : جمعیت حاظر در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال بیش از ۲.۵ برابر هر سال بود.

وی راهپیمایی ۲۲ بهمن را کاملا یک حرکت ملی دانست وافزود: هیچ جریان سیاسی نمی تواند آن را به نفع خود مصادره کند.

نوبخت گفت : من خودم انتظار نداشتم که حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن به این اندازه باشد.

وی افزود: همه مردم با نگرش های مختلف سیاسی وادیان مختلف در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور داشتند.

معاون رییس جمهوری گفت : انقلاب ما درپیدایش، یک انقلاب کاملا بی بدیلی بود.

سخنگوی دولت تصریح کرد : دشمنان تلاش می کنند که امروز یک چهره خشن و منفی از اسلام مهربان در جهان به نمایش بگذارند.

وی افزود: ما در شرایط فعلی باید با تدبیر عمل کنیم و درنظام بین الملل با چهره منطقی خودمان وارد شویم.

معاون رییس جمهوری ادامه داد که اگر مردم درعرصه ها حضور نداشته باشند همان چیزی اتفاق می افتد که بدخواهان نظام می خواهند.

وی دربخش دیگری ازسخنانش گفت: یکی از خواسته های مردم بهبود وضعیت معیشت است.

نوبخت گفت : این مذاکرات گرچه یک مذاکره برد – برد بود ولی ما در این مذاکرات برنده شدیم.

وی افزود: ما چیزی را از دست ندادیم، همین که توانستیم دیوار تحریم را کوتاه تر کنیم و بخشی از منابع خودمان را به داخل بیاوریم، بتوانیم تحریم های پتروشیمی را بشکنیم و معیشت مردم را بهبود بخشیم این کار ارزنده ای است.

Share