بیگتن بعد از سی سال با استانداری گیلان خداحافظی کرد+جانشین

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شنیده شد اسماعیل بیگتن بعد از سی سال خدمات صادقانه در وزارت کشور با حکم استاندار گیلان به افتخار بازنشستگی نایل آمد و با حکم دکتر نجفی علی پناهی بعنوان مدیرکل جدید حراست استانداری گیلان منصوب شد .

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شنیده شد اسماعیل بیگتن بعد از سی سال خدمات صادقانه در22 وزارت کشور با حکم استاندار گیلان به افتخار  بازنشستگی نایل آمد و با حکم دکتر نجفی علی پناهی بعنوان مدیرکل جدید حراست استانداری گیلان منصوب شد .

علی پناهی متولد اردبیل است و شنیده شده قبلا با دکتر نجفی سابقه همکاری را داشته است  .

به گزارش دیارمیرزا اسماعیل بیگتن در طول بیش از سی سال سابقه خدمت در استانداری گیلان سوابقی همچون مدیرکلی حراست استانداری گیلان، بخشداری ،معاون فرماندار، مدیرکل اتباع و… را تجربه کرده است

Share