بررسی عملکرد شرکت مخابرات در ۵ سال اخیر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۷ دی ماه ۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، ابلاغیه مقام معظم رهبری، در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و احکام مندرج در […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۷ دی ماه ۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، ابلاغیه مقام معظم رهبری، در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، چارچوب کلی نحوه واگذاری شرکت های مخابراتی قابل واگذاری را تصویب کرد که این مصوبه حدود ۴۵ روز بعد، جهت اجرا ابلاغ شد.

مخابراتی مخابرات با خصوصی سازی مخابرات در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۱۸ (۱۸ آبانماه ) عملا شرکت های مخابراتی استانها طبق سیاست های تعریف شده و تدوین شده ضمن ارائه خدمات بهتر دنبال صرفه جویی در هزینه ها و سود آوری بیشتر بوده و هستند.

در این راستا شرکت مخابرات گیلان هم از این امر مستثنی نبوده بلکه جلوتر از سایر استانها و برای ربودن گوی سبقت در درآمد زایی از آنها در این چندسال اخیر با توجه به تورم صعودی در جامعه با سیاست کاهش هرساله نرخ قراردادهای پیمانکاران و سایر بخش های خصوصی ( چه پیمانکاران با قرارداد کوتاه مدت و چه با قراردادهای یکساله ) عمل نمود که اجرای این سیاست به قیمت نارضایتی زیادی در پیمانکاران و به طبع کاهش حقوق کارگزاران مراکز مخابراتی (ماهیانه بین صد تا ۲۵۰هزار تومان ) و فشار بر زندگی این قشر جامعه را منجر شد بطوری که هیچ پیمانکاری رغبت به شرکت در مناقصات را نداشت از طرفی دیگر پایین بودن سرعت اینترنت و دیتا در استان بخاطر عدم خرید پهنای باند از شرکت زیر ساخت و از طرف دیگر سرقتهای زیاد کابل و عدم جایگزینی آن پس از ماهها سطح رضایتمندی را در بین مردم در سطح استان گیلان کاهش داد.

خوشبختانه با تغییر مدیریت در مخابرات استان شاهد تغییر برخی از سیاستها بویژه تعدیل و نرخ مناقصات پیمانکاران بین ۱۰تا ۳۰درصد افزایش یافته و این باعث افزایش دریافتی کارگزاران وتاثیر مثبت در زندگی انها بوده است که خود این عمل در رضایت مندی مردم که بقول فرمایش امام راحل ولی نعمتان جامعه تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

همچنین تدابیر مدیریت جدید استان در جایگزینی کابلهای سرقتی به کابل خاکی و افزایش سرعت اینترنت و رضایت مندی مشترکین دیتا و توسعه کابل مناطق شهری شهرستانهایی که فاقد امکانات تلفنی بودند و توسعه خدمات تلفن همراه ازجمله اتفاقات خوبی بود که در چندماهه اخیر در مخابرات گیلان افتاد که امیدواریم ضمن اصل ارائه خدمات بهتر و سیاست سودآوری برای شرکت اینگونه سیاستها ادامه پیدا کند تا در رضایت مندی شهروندان گیلانی خلاصه گردد.

به گزارش دیارمیرزا مهندس رضا خضردوست از پانزدهم مهرماه امسال مسئولیت شرکت مخابرات گیلان را برعهده گرفته است .

مهندس عباس رنجی

کارشناس الکترونیک- مخابرات

Share