برای اولین بار در شرکت برق گیلان ارتباط راه دور با نرم افزار تحلیل سیستم های قدرت برقرار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با همکاری کارشناسان طرح مطالعات جامع شرکتهای مدیریت شبکه برق ایران و شرکت برق منطقه ای گیلان امکان اتصال راه دور شرکت برق منطقه ای گیلان به بانک اطلاعاتی و قفل نرم افزار تحلیل سیستم های قدرت مستقر در شرکت مدیریت شبکه برق ایران جهت اعمال تغییرات شبکه به […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با همکاری کارشناسان طرح مطالعات جامع شرکتهای مدیریت شبکه برق ایران و شرکت برق منطقه ای گیلان امکان اتصال راه دور شرکت برق منطقه ای گیلان به بانک اطلاعاتی و قفل نرم افزار تحلیل سیستم های قدرت مستقر در شرکت مدیریت شبکه برق ایران جهت اعمال تغییرات شبکه به صورت لحظه ای در دکل مطالعاتی سراسر کشور توسط کاربران شرکتهای برق منطقه ای و امکان انجام مطالعات به صورت یکپارچه در سراسر ایران برقرار و با موفقیت مورد آزمایش barghقرار گرفت.

با راه اندازی این سیستم، ارتباط شبکه کامپیوتری بین شرکتهای توانیر ،مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه ای گیلان بدون نیاز به شبکه اینترنت برقرار می شود.

شایان ذکر است که شرکت برق منطقه ای گیلان به عنوان اولین و تنها شرکت برق منطقه ای (علی رغم اینکه جز شرکتهای پایلوت اجرای این طرح نبود)توانست به صورت راه دور به نرم افزار تحلیل سیستم های قدرت در شبکه مدیریت شبکه برق ایران متصل شود و از امکان پیشرفته و کاربردی Multi-user database این نرم افزار استفاده کند.

 

Share