بخشدار چابکسر: نجات چوپان گرفتار در برف نیاز به بالگرد دارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حسین رمضان‌خواه  در جریان بازدید از مناطق روستایی چابکسر اظهار کرد: ۳۵ روستای چابکسر گرفتار برف شده بود و با تلاش تمام دستگاه‌ها راه ۳۳ روستا بازگشایی شده است. وی به مسدود بودن راه دو روستا در چابکسر اشاره کرد و افزود: بازگشایی راه‌های روستایی با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حسین رمضان‌خواه  در جریان بازدید از مناطق روستایی چابکسر اظهار کرد: ۳۵ روستای چابکسر گرفتار برف شده بود و با تلاش تمام دستگاه‌ها راه ۳۳ روستا بازگشایی شده است.

barfوی به مسدود بودن راه دو روستا در چابکسر اشاره کرد و افزود: بازگشایی راه‌های روستایی با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان و بخش خصوصی در حال انجام است.

رمضان‌خوان با بیان اینکه بیش از دو متر برف در مناطق جلگه‌ای چابکسر به زمین نشسته است، تصریح کرد: ارتفاع برف در منطقه جواهردشت به سه متر می‌رسد.

بخشدار چابکسر از تامین آرد و سوخت مورد نیاز مردم منطقه خبر داد و بیان کرد: برق تمام روستاها وصل شده و قطعی برق به صورت موردی است.

وی با اشاره به اینکه دو دامدار در منطقه کوهپایه‌ای چابکسر گرفتار برف شدند، یادآور شد: نجات چوپانان نیاز به بالگرد دارد.

رمضان‌خواه به خطر تلف‌شدن دام‌های چوپانان مذکور اشاره کرد و گفت: آذوقه دام‌ها باید از طریق بالگرد تامین شود.

Share